Công Thức Tính Gói Hút Ẩm Cần Sử Dụng

  • Ở 25 độ C Cứ 28 gram hạt hút ẩm silicagel thì có khả năng hút ẩm ít nhất là 3 gram hơi nước ở độ ẩm 20%, và hút ẩm ít nhất là 6 gram hơi nước ở mức độ ẩm là 40%. Dưới đây là các bảng Công thức tính Gói Hút Ẩm, khối lượng hạt hút ẩm silicagel phù hợp cho từng sản phẩm hoặc từng kiện hàng. Bạn có thể tham khảo khi quyết định sử dụng loại size cho phù hợp.
    Đối với loại bao bì nhỏ ( thể tích không gian trống < 1000 cm3 )
    Thế tích không gian trống (cm3) Khối lượng hút ẩm cần sử dụng (gram)
Thế tích không gian trống (cm3 Khối lượng hút ẩm cần sử dụng (gram)
100 1
150 1
200 2
300 2
400 3
500 3
750 5
950 5

 

  • Đối với loại lớn hơn thì lượng Túi Hút Ẩm cần dùng được tính ở bảng sau:Thế tích không gian trống (cm3) Khối lượng hút ẩm cần sử dụng (gram)
Thế tích không gian trống (cm3 Khối lượng hút ẩm cần sử dụng (gram)
3965 10
11900 15
23500 30
47290 60
70790 90
94295 120
118080 150
141585 180
165090 210
188875 240
212375 270
235880 300
283170 340
330460 390
377465 450
472040 560
707920 840
943800 1120
1179965 1400
1415840 1680
1650870 1960
1887885 2240
3774636 4480
4700596 5600
5861587 7000

Gói Hút Ẩm Silicagel
Gói Hút Ẩm Silicagel

  • Ví dụ : Bạn đang vận chuyển một máy photocopy (một máy có kích thước trung bình) được đóng gói trong thùng carton, thùng carton này có kích thước 100 cm x 750 cm x 50cm = 375000 cm3. Bạn ước tính rằng máy photocopy chiếm 75% của không gian bên trong gói, nhưng để trừ hao, bạn ước tính là 70%. Điều này có nghĩa là 30% còn lại là không gian trống nghĩa là: 30% x 375000 cm3 kết quả là 112500 cm3 . Căn cứ vào bảng trên thì thấy rằng bạn cần sử dụng 1400 gram chất hút ẩm. Chúng tôi khuyên bạn nên mua 3 gói hút ẩm mỗi túi khoảng 500 gram để bảo quản việc vận chuyển máy photocopy này.

Công Ty TNHH Thương Mại SKF TECH

Địa Chỉ : Lô 40 TT 4C KDT Văn Quán, P.Văn Quán Q.Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: 0987.112.283
Email: infor@vattu-congnghiep.vn

Rate this post

Trả lời